วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

                                                    พุทธวิธีครายเครียด
                                            ความเครียดเหมือนไฟสุมขอน
                                                   คือกรุ่นลึกภายใน
                                              ความเครียดเกิดจากการเก็บสะสม
                                             อารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนทีละนิด
                                                    บางคร้งอาจไม่รู้สึกตัว
                                               ความเครียดเกิดกับทุกเพศทุกวัย
                                         ตั้งแต่เด็กเล็ก หนุ่มสาว ผู้ใหญ่ ถึงคนวัยชรา
                                          ความเครียดทำร้ายร่ายกายและจิตใจ   แต่เยียวยาได้
                                          เพราะความเครียดเกิดจากอารมณ์
                                              และอารมณ์เกิดจากความคิด
                                          
                                                     ถ้าเพื่อนๆได้อ่านก็ฝาก
                                      บทความนี้ไว้เป็นข้อคิดสอนคนอารมณ์ร้อนด้วย

                                               มีคติหนึ่งอยากให้เพื่อนๆอ่าน

                                     จงฟังหูไว้หูดูให้แจ้งอย่าระแวงแต่ระวังฟังเหตุผล